Венац славе још се плете, а у њему живи дете

http://www.kreativnaskola.rs/BazaZnanja/BazaZnanjaZaOsnovneSkole.aspx

50000000

слајд презентација три часа
Прво искуство мојих ученика и мене у области пројектне наставе и хибридне наставе је рад намењен такмичењу Креативне школе , која у сарадњи са Мајкрософтом сакупља примере добре праксе у области коришћења информационо - комуникационих технологија. Рад је изведен у корелацији српског језика и православног катихизиса под насловом: Венац славе још се плете, а у њему живи дете (Од крсне до школске славе – у прилог заштити нематеријалног културног наслеђа )

Наставне јединице :  

 1. Пројектно планирање са ученицима
 2. Презентација резултата пројекта (двочас)
 • Први час је представљање свих садржаја обрађеним у разним веб-алатима
 • Други час је демонстрација наученог путем прославе школске славе ( крсне славе школе) и културно–уметнички програм „Свети Сава и голубица“

Разред : шести разред, а у прослави школске славе учествују ученици целе школе.   Увођење новине: - У вези иновације не можемо говорити о о апсолутној иновативности, али ако дефинишемо иновацију  као промену у односу на дотадашњу праксу, новине у овом пројекту би биле свеобухватне, али и адаптивне . Иновација би била у области  наставних садржаја, метода и техника , средстава (коришћење ИКТ), начина оцењивања и праћења, процену и анализу. Промена у овом пројетку јесте и жељени утицај на шире друштвено окружење - ширење идеје и њено прихватање (дисеминација). То је већ трансфер знања. Трансфер постоји само ако се има у виду пренос и пријем информација, а не само њено објављивање. Ширењем продуката наше пројектне наставе,  људе окупљамо око исте теме и  на тај начин (коришћењем социјалних мрежа)  можемо да пратимо пријем саме идеје и како људи реагују на њу. - Као новину можемо издвојити и потпуно  измештање наставе и њених продуката изван учионице и школе у непосредни и шири друштвени контекст  путем сарадње са родитељима, културно-уметничким друштвима, занатлијама и уметницима из непосредног окружења, а читав пројекат је у циљу подршке иницијативи Националног комитета за нематеријално културно наслеђе  да се крсна слава од стране Унеска заштити као  културна баштина. При Етнографском музеју у Београду се приводи крају истраживачки пројекат посвећен Слави, а овај пројекат је наш допринос иницијативи. То је најшири могући друштвени контекст у који се може сместити настава и, тако посматрано, то је највећа новина нашег пројекта која унапређује васпитно-образовни процес. - Пројекат је планиран тимски, на нивоу разреда у свом првом делу који обухвата наставне садржаје из верске наставе и српског језика и књижевности. У други део  пројекта: Прославу школске славе и демонстрацију свега наученог  је укључена, практично,  цела школа и непосредно друштвено окружење: од предметне наставе српског језика, верске наставе, ликовне културе и биологије , музичке културе до помоћног особља и мајстора,  родитеља деце и културно-уметничких друштава : КУД „Др Тихомир Остојић“ и КУД „Висла“. - Тематско планирање обухватило је српски језик, верску наставу, биологију, ликовну културу и музичку културу, а презентујемо рад из области српског језика и књижевности и православног катихизиса. - Постигнут је висок степен корелације садржаја свих наставних предмета, али посебно издвајамо српски језик и књижевност и верску наставу у којој ће корелација бити изведена по принципу контраста- несагласја ( претхришћански период и обреди, легенде, предања и канони хришћанства) , део корелације ће бити изведен у сагласју, кореспонденцији – кратке књижевне, прозне, фолклорне форме као што су здравице, изреке, молитве и беседе у самом чину прославе крсног имена или славе. - Метода екскурзије, изведена у складу са наставним садржајима, није никаква новина, али ми смо се овим излетом усмерили на сарадњу са локалним уметницима, занатлијама у сврху самосталног истраживања и мануелног стваралаштва ученика, који, поучени сазнањима са излета, самостално припремају све што на је потребно за прославу школске славе : већину обредних реквизита ученици праве сами у галерији „Тера“, а након посете иконописцу цртају своју икону која ће бити део тродимензионалног ученичког паноа. Уз помоћ родитеља, ученици ће сами замесити и испећи славски колач, а на прослави школске славе ће са свештеником извести обред резања колача. Осим мотивације, сваки сегмент излета је у функцији циља пројекта и сазнања. Можемо тај део пројекта назвати и Мануфактура култних реквизита. - Искуства из ваннаставних активности ( драмска секција и фолклор,пре свих) значајно доприносе реализацији наставног садржаја.

Мотивација

- Живимо у друштву које већ годинама омаловажава и обезвређује своју традицију, културни идентитет и историју. Ученици то дубоко осећају у себи и буне се против тога. Осећају припадност нечем што их укорењује и одбојност према оном  што их однарођава. Са друге стране у друштву је дубоко укорењен формализам. Зашто славимо крсну славу? То је било питање на које готово  ниједан ученик није знао одговор. Једини одговор родитеља је био да славимо зато што су нас наши преци томе научили. Парадокс је да говото све породице ученика славе крсну славу. Ова тема се сама по себи наметнула: натерала нас је  да се запитамо над свакодневним животом, да откривамо у њему скривена и заборављена знања и да их ширимо даље. - У исто време тема је резултат актуелних догађаја, а у овом случају је то иницијатива новооформљеног Националног комитета за заштиту нематеријалног културног наслеђа. Организација УН за образовање, науку и културу (УНЕСКО) требало би током 2014. године да одлучи да ли ће крсну славу ставити на листу светске нематеријалне културне баштине.  Идентитет једног народа заснива се на културном наслеђу и спремности да се оно пренесе на младе генерације.  Крсна слава представља јединствено културно наслеђе и важно обележје које се више од 10 векова очувало на нашим просторима. Циљ нам је да допринесемо овој иницијативи, а да у исто време, путем деловања на социјалним мрежама и ширењем пројекта, прослави крсне славе вратимо њен духовни и најзначајнији елемент који је помало заборављен у времену опште апатије, површности и манира потрошачког друштва чије је главно обележје површност и формализам, а суштина се заборавља.   Значи , наш пројекат водимо  у два правца :  спремамо прославу школске славе, а у току припрема изучавамо порекло, значај и духовну суштину слављења. Наш циљ је да научимо што више о крсној слави као јединственом друштвеном и културном феномену и да своје знање пренесемо и преносимо како бисмо изнова код људи пробудили свест о томе да прослава крсне славе није само гозба већ узвишен, духовни обред. - Приликом избора теме и циља се пошло и од ученичког интересовања јер готово сваки ученик слави крсну славу и жели да сазна више о овом културном и друштвеном феномену. - Наша нематеријална , духовна баштина je најмање истражена област нашег колективног идентитета. Одлучили смо да дамо свој мали допринос томе : да узмемо део и сачувамо то благо и за друге.  - Зашто баш пројектна настава и зашто баш ова тема? Изабрали смо пројектну наставу у жељи да унесемо промене у процес учења. Суштина прогреса данашњег друштва лежу у руковању информацијом и комуникацијом. Са развојем рачунарске технологије, постало је јасно да ће сваки ученик, којом год се професијом бавио у животу, морати да управља управо овим технолошким и комуникационим вештинама. Такође, начин рада све више прелази са индивидуалног на тимски. Човек мора да научи да функционише и комуницира у тиму. У исто време  у нашем просветном систему, информатика још увек спада у изборни предмет. Губимо ли трку са временом и примећују ли ученици исто?  Они желе,  осећају и знају да морају да се укључе у ту трку. Ученици, наравно, проводe време на интернету, али не поседују основне вештине да би предности интернета искористили : селекције информација, управљање информацијама, вредновање информацијама и заузимање става према њима. Наставник мора да им помогне да стекну те вештине.  

 1. Планирање и организација часа

Циљеви часа:   Општи циљеви :

 • Изграђивање свести  и вере  да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи;
 • Упознавање значења термина : нематеријално културно наслеђе;
 • Наш допринос заштити нематеријалног културног наслеђа – крсне славе и враћању духовног значаја крсној слави путем промоције резултата пројектне наставе на социјалним  мрежама, сајту и вођењем својеврсне кампање која ће се наставити и након завршетка пројектне наставе;
 • Упознавање са Унесковом конвенцијом о очувању нематеријалног културног наслеђа и са елементима нематеријалног наслеђа уписаним у Национални регистар Националног комитета за заштиту нематеријалног културног наслеђа;
 • Упознавање са циљевима Центра за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду;

  Специфични циљеви:  

 • Упознавање са животом светаца
 • Упознавање са неким теоријама о претхришћанксом пореклу славе и словенској митологији и боговима;
 • Развој љубави према нашем културном идентитету као особености по којој се идентификује један народ;
 • Упознавање са читавим низом обичаја што пружа осећај заједништва са другим људима;
 • Ученик се у планирању и истраживању учи да трага и у том процесу раздваја битно од небитног, идејно од егземпларног, споредно од базичног, а најважније – да утврђује релације међу њима;
 • Развој интелектуалних способности ученика потребних да разумеју  себе и свет у коме живе;
 • Подстицање интелектуалне радозналости, маште и креативности
 • Оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног информација на Интернету и информација уопште;
 • Развој интелектуалних способности ученика потребних да разумеју себе и свет у којем живе;
 • Подстицање интелектуалне радозналости, маште и креативности;
 • Развијање дигиталне писмености, коришћење веб-алата и сервиса, креирање веб-места са продуктима рада : сајт и Фејсбук-страница;
 • Оспособљавање ученика за тимски рад;
 • Самостално истраживање и проналажење веб-адреса о животу хришћанских светаца, а потом упоређивање података са валидним изворима.
 • Оспособити ученике за учење из различитих извора;
 • Прецизним истраживачким задацима оспособљавати ученике за самосталан рад;
 • Развијање способности самоорганизовања и самоодговорности. Заједно се дефинишу циљеви пројекта, бирају методе реализације, прикупљају информације, обезбеђују ресурси;
 • Ученици уче да истражују, претражују, бирају и користе информације;
 • Развијање социјалних и организаторних компетенција , стичу се умећа : занатска и рад на рачунару;
 • Развија се спремност за деловање и преузима одговорност;
 • Подстиче се активна улога ученика и нова улога наставника као организатора;
 • Повезује се  теоријско и практично знање ( учење и живот);

Методе и облици рада

- У оквиру пројектне наставе изабрали смо сарадничке методе – комбинацију елемената различитих метода : искуствене методе ( решавање проблема); методе изражавања и представљања; методе прикупљања података ;  методе анализе и интерпретације садржаја; истраживачке методе ; акционе методе ( кампања); методе подржане новим технологијама (претраживање, умрежавање , употреба веб-алата, промоција путем социјалних мрежа) . - Ове методе омогућавају да ученик  научи да користи Интернет као извор информација, али и да сами учествују у изради садржаја који ће бити постављен на Интернет.Такође, управо Интернет може да омогући друштвени маркетинг резултата нашег пројекта.  Друштвени маркетинг омогућава добробит циљне популације и друштва уопште.

Усаглашеност са наставним планом и програмом

 - Тема пројекта се уклапа у наставни план и програм српског језика и верске наставе, али се проширује и допуњује. У плану наставе српског језика за 6. разред предвиђена је обрада научнопопуларних и информативних текстова, избор три дела за обраду. Од понуђених изабрани су : Веселин Чајкановић: „Студије из српске религије и фолклора“ (избор), Петар Влаховић: „Србија – земља, људи, живот, обичаји“ (избор),  и Миле Недељковић: „Годишњи обичаји у Срба“ (избор). Из наставног плана и програма верске наставе проширује се предвиђена тема „Загледани у иконе“, разговор о православној иконографији по директној свези са хришћанским светитељима који се сликају на иконама и који се прослављају у оквиру крсне славе у породици. Услови за реализацију часова   - За реализацију часа користићемо дигиталну учионицу са интернет конекцијом, учионицу српског језика која има рачунар, пројектор и интернет конекцију, за симулацију прославе школске славе користићемо фискултурну салу која ће бити прилагођена сценском извођењу. Ученицима је за рад код куће потребан рачунар и интернет конекција. 

Задаци за ученикe

- Сви задаци су прецизно изложени у посебном упутству за ученике који се поставља у саму презентацију.  

Наставни материјали

- Наставни материјали, који су коришћени у припреми ових часова, налазе се у обрасцу ППТ презентације, а остали наставни материјали налазе се на сајту: „У славу крсној слави“ и у алату Лајв Биндерс.

3. Праћење и вредновање

Вредновање постигнућа ученика

- Опис вредновања рада ученика дат је у упутству за ученике које је уграђено у презентацију часова, вредновање се ради на оснvоу упитника, уграђених у сајт и на Фејсбук страници

Планирање даљих активности

- У кратком евалуционом упитнику након пројектне наставе, највећи број ученика је истакао стечена умећа у области електронске наставе и коришћењу веб-алата.  То је директни мотив да у наставу српског језика, пре свега, уведем  хибридно учење  као допуну редовној настави, за извођење дела ваннаставних активности и за припрему за такмичење у области српског језика. Хибридну наставу би ученици могли да користе и у приремној настави за завршни испит тако што би  код куће  могли да приступају наставном градиву, вежбају у креираним тестовима, видео-лекцијама и  проверавању нивоа свог знања. У плану нам је и да уведемо секцију креативног писања за коју бисмо могли да користимо одређене веб-алате, а да се та секција у целини изводи на Интернету. Стечена знања ученици могу користити и у другим предметима, тимском и групном раду уопште.

Коментари наставника

- Ово је моје прво искуство у руковођењу пројектном активношћу и морам да истакнем велико задовољство што је приведено крају. Током рада смо наилазили на многобројне тешкоће. Највећа се односила на поштовање рокова. Извођење је планирано током четири седмице, али смо рокове морали и померати, а као олакшавајућу околност у овом „преступу“ морам да наведем неискуство у оваквој наставној активности. Након спроведених активности, могу да закључим да смо изабрали веома захтеван и сложен пројекат, како у погледу саме теме, тако и у одабиру алата и самог концепта хибридне наставе, која је захтевала знатно већу самосталност ученика, од оне на коју су навикнути. Наставник је био ту као ментор у сваком тренутку и доста времена смо провели на Интернету решавајући проблеме и тражећи решења. Крајњи исход је да сам и ја много научио током ове пројектне активности. Веома је било тешко координисати активностима и временом које су ученици користили изван школе, али смо сваки слободни тренутак у школи  користили за договор. - Шта је најважније за успешан исход? Одговор гласи, по мојој процени, четири кључне ствари: мотивација, идеја, спремност на рад и веома јасно упутство за ученике. План мора бити прецизиран до најситније појединости и доступан ученицима на самом почетку пројекта. Идеја смо имали на претек, сналазили смо се у овладавању веб-алатима, али ,ипак, рад је текао споро. Могло би се рећи и да смо били систематични. - Као највећу добробит од спровођења овог типа наставе могу да наведем искуство, примењива знања, квалитетнију наставу, спремност за нове облике пројектних активности. Ученици су били активни ( уз ређе изузетке), стекли су и комуникативне способности, умеће тимског рада, виши степен разумевања садржаја и задовољство резултатом пројекта, што је код ученика изазвало ентузијазам и елан за нове активности. Сигурно је ова наставна активност захтевнија од свакодневне, захтева више времена, труда и рада, али је и степен постигнућа ученика на знатно вишем нивоу. Закључили смо да смо спремни за неке друге изазове.  

4. Референце

 

 • Недељковић, Миле: „Слава у Срба“ , Вук Караџић, Београд 1991.
 • Вук Стефановић Караџић: „ Живот и обичаји народа српског „,  Дигитална Народна библиотека  Србије :

http://scc.digital.bkp.nb.rs/document/S-II-0477

 • Јанковић, Момир: „Буквар словенске духовности“ , Аутор, Београд 2000.
 • Влаховић, Петар: „Србија, земља, народ, живот, обичаји“ , Стручна књига, Београд 2002.
 • Кулишић, Шпиро, Петровић. Ж, Петар: „Српски митолошки речник“, Нолит, 1970.
 • Монах Тадија: „Пролог“, Издање манастира Ћелија код Ваљева, Просвета, Београд, 1984.
 • Миљановић, Никола : Интернет у процесу организовања наставе и учења,                објављено у зборнику научних радова ТИО 2007, cnti.info/portal/
 • Партнер у учењу, електронски часопис за наставнике, http://pilcasopis.wordpress.com
 • Дељац,Саида: „Школски пројектни задаци“ ,Едупоинт
 • http://edupoint.carnet.hr/casopis/51/clanci/1.html
 • Ивић, И., Пешикан, А., Антић, С., Активно учење: приручник за примену метода активне наставе/учења, Институт за психологију, Београд, 2003.
 • Пројекат метода и проблемска настава подржана ИКТ, проф. Слободан Попов, објављено у зборнику научних радовa ТИО 2007, cnti.info/portal/
 • Пример пројекта у информатици : http://edupoint.carnet.hr/casopis/60/clanci/2
 • Љиљана Ћук : О креативности : http://www.ljiljanacuk.com/prolaz/prikazi/kreativnost/kreativnost.html
 • Електронски семинар : http://kursevi.skolskibibliotekari.edu.rs/course/view.php?id=19

Ostavite komentar

Objavljeno pod Kreativni kutak

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s