Dnavne arhive: 8. oktobra 2013.

Nekoliko korisnih saveta za pravilno čitanje

Слика

 

NEKOLIKO KORISNIH SAVETA ZA PRAVILNO ČITANJE

 

Emerson : „ Čitaj radi ispravnosti suda, a ne radi informacije.“

 

Postoji jedan prividan paradoks u vezi čitanja. Ono je moćni način za razvijanje snage uma, ali je i efekat čitanja često sasvim suprotan, jer čitanje svega i svačega bez cilja ili prethodnog razmišljanja o onome što se čita može da deluje veoma razorno po ustrojstvo uma.

 

Emersonovu misao bi mogli protumačiti kao poziv da se pre čitanja prvo dobro promisli o predmetu čitanja. Nije loše ni prvo pročitati pa razmisliti o pročitanom, ali ipak većina ljudi samo čita, a uopšte ne razmišlja o pročitanom.

 

Ako za čitanje imate barem pola sata, deset minuta promislite o svom znanju o predmetu čitanja, čak iako mislite da o predmetu čitanja ništa ne znate. To što znate može biti malo toga ili više, ili skoro ništa, ali vi svoje znanje o nečemu morate pretresti pre nego što krenete da ga proširujete, tako ćete mnogo više zapamtiti i vaše razumevanje će biti daleko veće. Tako će se mnoga pitanja o pojedinom predmetu biti otvorena, ona koja su dosada bila zamagljena i neodređena. Trakođe je um podstaknut da misli o određenoj temi, a iščekivanje podstaknuto razmišljanjem naoružava um mnogim kukama koje će zakačiti sijaset ideja koje bi inače bile jedva zapažene. Ovako vi na prvom mestu imate svoje ideje, čitanjem ih ispravljate, proširujete i uvećavate, tako se ujedno vežba snaga uma i volje.

 

Najvažnija stvar sa ovakvim čitanjem jeste da se koristi um putem kontrole volje, odnosno uz pomoć unutrašnje odluke.

 

Kada proučavamo složene teme, prvo pročitajmo jedan deo – poglavlje, radi opštih saznanja, zatim čitajte još jednom radi proučavanja pojedinosti.

 

Prvo se mora razumeti predmet i priroda teme, pre nego se upustimo u pažljivo proučavanje, kada su se ideje povezane sa glavnom temom konsolidovale u umu, prvi utisak o prenatrpanosti detalja će se izgubiti.

 

Tajna uspeha prilikom proučavanja pojedinih kompleksnih tema je u tome da se uzme i dobro utvrdi određena stvar, a zatim da se ova odloži u stranu da bi se proučila sledeća. Kada je druga ideja sasvim jasna, treba se vratiti prvoj i spojiti dve ideje, Nikad ne treba istovremeno povezivati više od dve ideje i nikad ne treba žuriti.

 

Dok ne učinimo napor da se naše ideje mirno rasporede kako bi bili u stanju da ih pojedinačno pregledamo, one tako brzo promiču da ne možemo jasno da ih obuhvatimo, poput osobe koja trči sa rukama punih pomorandži, jedna joj ispada, on grčevito pokušava da je dohvati, druga pada sa strane i ubrzo se sve kotrljaju po zemlji.

 

Svaka pročitana rečenica, dakle, mora proraditi kao misao, u um se ne prenose reči sa štampane strane, već žive mentalne predstave koje će biti rečima izražene, živa mentalna predstava. U umu se zadržava jedino ono znanje u koje je uložen neki napor, snažan i prodoran napor percepcije ili postupno i razborito razmišljanje, pšri čemu je važan element kocetracije. Prv o treba razumeti ideju br. 1, vezati je za um činom koncetracije, kada ideja postane jasna, posmatrati je mirno petnaestak sekundi, a onda odbaciti tu ideju dok prelazimo na ideju br 2, a ideja br 1. će se pojaviti u umu  kada to budemo želeli.

 

Sposobnost da se ostave po strani  stvari kojima nije pravo vreme za razmišljanje, je od izuzetne važnosti.

 

Sa ovim predznanjem o čitanju, omogućićemo da ono ubuduće postane jedna živa aktivnost, pomoću koje ćemo spoznavati tuđe misli o svemu što postoji.

 

 

1 komentar

Objavljeno pod Kreativni kutak