Nova paradigma učenja?

Promišljanje o elektronskoj nastavi – nova paradigma učenja? Pro et Contra

Virtual-Live-Border

Da započnem sa nekoliko pitanja. Kakva je današnja stvarnost u vaspitno-obrazovnom procesu, u školama uopšte? Možemo li dati pravi odgovor na to pitanje? Sa čime se svakodevno susrećemo u u učionicama? Da li su to nasilje, sve veći broj funkcionalno nepismenih učenika? Kakvi su kulturološko – komunikativni obrasci između nastavnika i učenika? Ima li tu dijaloga? Nailazimo li na jedan opšte – prihvaćen stav : “Šta god da je to, ja sam protiv toga”? Nedostaju li nam neke tradicionalne vrednosti ili su one uzrok jednom poražavajućem stanju u školi o čemu svedoče “naslovi iz crne hronike”? Možemo li za sve što nam se dešava okriviti tradiconalnu, krutu , neinventivnu nastavu, zastarele hijerarhijske strukture porodice i društva ili mi , nehotice, a pod uticajima različitih pedagoških ideja i teorija zapadamo u zamku “sindroma razmaženog deteta” kako to transatlaciona pshologija tvrdi? Kuda to “škola” ide i koji je pravi “put “ za nju?

Kada govorimo o tradicionalnoj nastavi, najčešće govorimo o nastavi koju odlikuje frontalni oblik rada, jednosmerna komunikacija između nastavnika i učenika, prosta reprodukcija nastavnog sadržaja koji obiluje morem informacija za pamćenje, pasivno učešće učenika – prosto rečeno – asocijacija koja nam se u umu stvara je zastarela, dosadna, suvoparna nastava, teška, opterećujuća, nekreativna, nimalo praktična nastava itd. Da li je tako? Ili – da li je baš uvek tako? Da li je pridev TRADICIONALAN nastao od imenice TRADICIJA zaslužio takav snihsodljivi i ponižavajući odnos? Da li je nastava koja se odvija uz pomoć savremenih nastavnih sredstava, sama po sebi, dakle, moderna, kreativna, zanimljivija, motivizirajuća u toj meri da zahteva veće angažovanje učenika, njegovu kreativnost, maštu, razvoj leve i desne strane uma? Ako govorimo o promišljanju, onda nije loše da na tas zdravog razuma postavimo pitanje na koje odgovor ne mora biti do kraja jasan, definisan, jednoznačan. Dovoljno ga je samo postaviti kao jednu dilemu i zauzeti kritički odnos, a vremenu i iskustvu prepustiti da pruži koliko-toliko objektivan sud.

Koje su prednosti savremene tehnologije? Multimedijalni sistemi , po njihovim zagovornicima, zahtevaju angažovanje svih čula , razvijaju kreativnost, obezbeđuju veću aktivnost učenika. Informatika i informaciona tehnologija nude nove sadržaje.Razvijaju se interaktivni nastavni metodi – interaktivna nastavna tabla ( prikaz video zapisa različitih formata, fotografija visoke rezolucije…) , nastavnik se više orijentiše na tipove učenika, a manje na učenika pojedinačno , a učenikov individualni rad ima veću ulogu putem istraživačkih zadataka . Razvija se apstraktno mišljenje???!!! Učenici pažljivije i sa većim interesovanjem prate multimedijalne prezentacije, bolje pamte sadržaje i aktivnije učestvuju u procesu prihvatanja novih znanja.

Učenje na daljinu uglavnom podrazumeva proces dijaloga u virtuelnim učionicama što znači razdvojenost nastavnika i učenika u prostoru. Tu su blog – web dnevnik, učenje putem imejla, onlajn kursevi, elektronske knjige… Šta je virtuelna učionica? To je nastavno okruženje locirano u kompjuterski generisanim i komunikacijski podržanim sistemima. U zavisnosti od grafičkog interfejsa, virtuelna učionica dobija neku svoju konkretnu fizionomiju. Interfejs stvara iluziju prostornosti i dubine. Učenik se kreće kroz virtuelne prostorije i ima osećaj pripadnosti i prisutnosti što povećava angažovanje i učešće učenika u nastavi. . Utvrđeno je da se korišćenjem informacionih tehnologija povećava iskustvo u učenju i poboljšava efikasnost. Uporedo sa tim smanjuju se i troškovi učenja. Tradicionalni koncept obuke u učionici postupno gubi dominantnu ulogu koju je imao donedavno. Da li će Nova paradigma učenja biti elektronsko učenje?

228129_464692880238075_2093339606_n

Možda je sud pomalo naivan , ali ne mogu da se otmem utisku da ulazimo u nekakvo novo doba sveta privida. Nikada čovek nije bio otuđeniji jedan od drugog, a nikada se vše nije insistiralo na prostornoj i komunikacionoj udaljenosti, ljudski kontakt se sve više svodi na sve manju i manje ljudski, životnu meru. Može li se biti prisutan na daljinu? Da li je odsutnost poželjna i kuda nas to vodi? Nema nikakve sumnje da je razvoj masovnih medija i interneta promenio svet, da je poimanje realnosti stavljeno pod veliki uticaj interneta i da je uticaj na svest ljudi postao vrlo velik. Nije li ogroman uticaj tehnologije na ljudski život pomalo paradoksalan. Što je tehnologija moćnija, to se čovek sve više oseća nemoćnijim i usamljenijim, uznemirenijim. Tu je i novi sociološki fenomen – internet zavisnost. Ona je nastala usled potrebe za lako dostupnom zabavom, a postala je vrlo zabavan način za beg iz realnosti. Da li je dosadašnja upotreba elektronskih medija dovela do razvoja kulture ili subkulture? Zanemarimo li one vidljive nedostatke koji su osnovna prepreka razvoju digitalnih učionica, a to su : nedostatak opreme nastavnih sredstava u školama, siromaštvo u kojem živimo, ljudske predrasude, ostavimo, ipak, otvorenim ona druga, suštinski dublja pitanja o tome koja će to nova paradigma učenja biti. Nikako ne treba, po mom skromnom mišljenju, ostati slep i gluv pred neverovatnim i nesagledivim mogućnostim koje internet nudi, svemu treba prići otvorenog uma i u u praksi proveriti učinkovitost novih, modernih tendencija u nastavi. Uvek sam za to, ali jedan humanistički pristup bi, mislim, ipak težio da se tehnologiju ispuni tradicionalnim vrednostima, a to su : uzajamno poštovanje, prijateljstvo, neposredan ljudski kontakt i spontanost, živa knjiga i miris hartije i pisaljke u rukama pred očima, pomalo krede na tabli i živa reč, usmeni dijalog… Cenim da ravnoteža u svemu treba da nadvlada, pa tako i u ovoj oblasti ljudskog života, koji je nama profesija i sredstvo za goli život. Šta vi,. drage kolege, mislite o svemu napisanom i rečenom ?

Internet je nasa virtuelna učionica i igraonica

1 komentar

Objavljeno pod Uncategorized

Статистика учешћа на такмичењу из српског језика и језичке културе

У претходних пет школских година, на такмичењу из српског језика и језичке културе, моји ученици освајали су прва места на Општинским такмичењима, друга или трећа на Окружним, један ученик се пласирао на Републичко такмичење. Успех сам по себи и није толико битан, колико последица рада и припрема, а то је висок ниво познавања и употребе језика, а комуникација са другима је један од темељних предуслова за успех у свакој области живота.

 

2009

20i0

20ii

20i2

20i3

Ostavite komentar

Objavljeno pod Kreativni kutak

Венац славе још се плете, а у њему живи дете

http://www.kreativnaskola.rs/BazaZnanja/BazaZnanjaZaOsnovneSkole.aspx

50000000

слајд презентација три часа
Прво искуство мојих ученика и мене у области пројектне наставе и хибридне наставе је рад намењен такмичењу Креативне школе , која у сарадњи са Мајкрософтом сакупља примере добре праксе у области коришћења информационо - комуникационих технологија. Рад је изведен у корелацији српског језика и православног катихизиса под насловом: Венац славе још се плете, а у њему живи дете (Од крсне до школске славе – у прилог заштити нематеријалног културног наслеђа )

Наставне јединице :  

 1. Пројектно планирање са ученицима
 2. Презентација резултата пројекта (двочас)
 • Први час је представљање свих садржаја обрађеним у разним веб-алатима
 • Други час је демонстрација наученог путем прославе школске славе ( крсне славе школе) и културно–уметнички програм „Свети Сава и голубица“

Разред : шести разред, а у прослави школске славе учествују ученици целе школе.   Увођење новине: - У вези иновације не можемо говорити о о апсолутној иновативности, али ако дефинишемо иновацију  као промену у односу на дотадашњу праксу, новине у овом пројекту би биле свеобухватне, али и адаптивне . Иновација би била у области  наставних садржаја, метода и техника , средстава (коришћење ИКТ), начина оцењивања и праћења, процену и анализу. Промена у овом пројетку јесте и жељени утицај на шире друштвено окружење - ширење идеје и њено прихватање (дисеминација). То је већ трансфер знања. Трансфер постоји само ако се има у виду пренос и пријем информација, а не само њено објављивање. Ширењем продуката наше пројектне наставе,  људе окупљамо око исте теме и  на тај начин (коришћењем социјалних мрежа)  можемо да пратимо пријем саме идеје и како људи реагују на њу. - Као новину можемо издвојити и потпуно  измештање наставе и њених продуката изван учионице и школе у непосредни и шири друштвени контекст  путем сарадње са родитељима, културно-уметничким друштвима, занатлијама и уметницима из непосредног окружења, а читав пројекат је у циљу подршке иницијативи Националног комитета за нематеријално културно наслеђе  да се крсна слава од стране Унеска заштити као  културна баштина. При Етнографском музеју у Београду се приводи крају истраживачки пројекат посвећен Слави, а овај пројекат је наш допринос иницијативи. То је најшири могући друштвени контекст у који се може сместити настава и, тако посматрано, то је највећа новина нашег пројекта која унапређује васпитно-образовни процес. - Пројекат је планиран тимски, на нивоу разреда у свом првом делу који обухвата наставне садржаје из верске наставе и српског језика и књижевности. У други део  пројекта: Прославу школске славе и демонстрацију свега наученог  је укључена, практично,  цела школа и непосредно друштвено окружење: од предметне наставе српског језика, верске наставе, ликовне културе и биологије , музичке културе до помоћног особља и мајстора,  родитеља деце и културно-уметничких друштава : КУД „Др Тихомир Остојић“ и КУД „Висла“. - Тематско планирање обухватило је српски језик, верску наставу, биологију, ликовну културу и музичку културу, а презентујемо рад из области српског језика и књижевности и православног катихизиса. - Постигнут је висок степен корелације садржаја свих наставних предмета, али посебно издвајамо српски језик и књижевност и верску наставу у којој ће корелација бити изведена по принципу контраста- несагласја ( претхришћански период и обреди, легенде, предања и канони хришћанства) , део корелације ће бити изведен у сагласју, кореспонденцији – кратке књижевне, прозне, фолклорне форме као што су здравице, изреке, молитве и беседе у самом чину прославе крсног имена или славе. - Метода екскурзије, изведена у складу са наставним садржајима, није никаква новина, али ми смо се овим излетом усмерили на сарадњу са локалним уметницима, занатлијама у сврху самосталног истраживања и мануелног стваралаштва ученика, који, поучени сазнањима са излета, самостално припремају све што на је потребно за прославу школске славе : већину обредних реквизита ученици праве сами у галерији „Тера“, а након посете иконописцу цртају своју икону која ће бити део тродимензионалног ученичког паноа. Уз помоћ родитеља, ученици ће сами замесити и испећи славски колач, а на прослави школске славе ће са свештеником извести обред резања колача. Осим мотивације, сваки сегмент излета је у функцији циља пројекта и сазнања. Можемо тај део пројекта назвати и Мануфактура култних реквизита. - Искуства из ваннаставних активности ( драмска секција и фолклор,пре свих) значајно доприносе реализацији наставног садржаја.

Мотивација

- Живимо у друштву које већ годинама омаловажава и обезвређује своју традицију, културни идентитет и историју. Ученици то дубоко осећају у себи и буне се против тога. Осећају припадност нечем што их укорењује и одбојност према оном  што их однарођава. Са друге стране у друштву је дубоко укорењен формализам. Зашто славимо крсну славу? То је било питање на које готово  ниједан ученик није знао одговор. Једини одговор родитеља је био да славимо зато што су нас наши преци томе научили. Парадокс је да говото све породице ученика славе крсну славу. Ова тема се сама по себи наметнула: натерала нас је  да се запитамо над свакодневним животом, да откривамо у њему скривена и заборављена знања и да их ширимо даље. - У исто време тема је резултат актуелних догађаја, а у овом случају је то иницијатива новооформљеног Националног комитета за заштиту нематеријалног културног наслеђа. Организација УН за образовање, науку и културу (УНЕСКО) требало би током 2014. године да одлучи да ли ће крсну славу ставити на листу светске нематеријалне културне баштине.  Идентитет једног народа заснива се на културном наслеђу и спремности да се оно пренесе на младе генерације.  Крсна слава представља јединствено културно наслеђе и важно обележје које се више од 10 векова очувало на нашим просторима. Циљ нам је да допринесемо овој иницијативи, а да у исто време, путем деловања на социјалним мрежама и ширењем пројекта, прослави крсне славе вратимо њен духовни и најзначајнији елемент који је помало заборављен у времену опште апатије, површности и манира потрошачког друштва чије је главно обележје површност и формализам, а суштина се заборавља.   Значи , наш пројекат водимо  у два правца :  спремамо прославу школске славе, а у току припрема изучавамо порекло, значај и духовну суштину слављења. Наш циљ је да научимо што више о крсној слави као јединственом друштвеном и културном феномену и да своје знање пренесемо и преносимо како бисмо изнова код људи пробудили свест о томе да прослава крсне славе није само гозба већ узвишен, духовни обред. - Приликом избора теме и циља се пошло и од ученичког интересовања јер готово сваки ученик слави крсну славу и жели да сазна више о овом културном и друштвеном феномену. - Наша нематеријална , духовна баштина je најмање истражена област нашег колективног идентитета. Одлучили смо да дамо свој мали допринос томе : да узмемо део и сачувамо то благо и за друге.  - Зашто баш пројектна настава и зашто баш ова тема? Изабрали смо пројектну наставу у жељи да унесемо промене у процес учења. Суштина прогреса данашњег друштва лежу у руковању информацијом и комуникацијом. Са развојем рачунарске технологије, постало је јасно да ће сваки ученик, којом год се професијом бавио у животу, морати да управља управо овим технолошким и комуникационим вештинама. Такође, начин рада све више прелази са индивидуалног на тимски. Човек мора да научи да функционише и комуницира у тиму. У исто време  у нашем просветном систему, информатика још увек спада у изборни предмет. Губимо ли трку са временом и примећују ли ученици исто?  Они желе,  осећају и знају да морају да се укључе у ту трку. Ученици, наравно, проводe време на интернету, али не поседују основне вештине да би предности интернета искористили : селекције информација, управљање информацијама, вредновање информацијама и заузимање става према њима. Наставник мора да им помогне да стекну те вештине.  

 1. Планирање и организација часа

Циљеви часа:   Општи циљеви :

 • Изграђивање свести  и вере  да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи;
 • Упознавање значења термина : нематеријално културно наслеђе;
 • Наш допринос заштити нематеријалног културног наслеђа – крсне славе и враћању духовног значаја крсној слави путем промоције резултата пројектне наставе на социјалним  мрежама, сајту и вођењем својеврсне кампање која ће се наставити и након завршетка пројектне наставе;
 • Упознавање са Унесковом конвенцијом о очувању нематеријалног културног наслеђа и са елементима нематеријалног наслеђа уписаним у Национални регистар Националног комитета за заштиту нематеријалног културног наслеђа;
 • Упознавање са циљевима Центра за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду;

  Специфични циљеви:  

 • Упознавање са животом светаца
 • Упознавање са неким теоријама о претхришћанксом пореклу славе и словенској митологији и боговима;
 • Развој љубави према нашем културном идентитету као особености по којој се идентификује један народ;
 • Упознавање са читавим низом обичаја што пружа осећај заједништва са другим људима;
 • Ученик се у планирању и истраживању учи да трага и у том процесу раздваја битно од небитног, идејно од егземпларног, споредно од базичног, а најважније – да утврђује релације међу њима;
 • Развој интелектуалних способности ученика потребних да разумеју  себе и свет у коме живе;
 • Подстицање интелектуалне радозналости, маште и креативности
 • Оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног информација на Интернету и информација уопште;
 • Развој интелектуалних способности ученика потребних да разумеју себе и свет у којем живе;
 • Подстицање интелектуалне радозналости, маште и креативности;
 • Развијање дигиталне писмености, коришћење веб-алата и сервиса, креирање веб-места са продуктима рада : сајт и Фејсбук-страница;
 • Оспособљавање ученика за тимски рад;
 • Самостално истраживање и проналажење веб-адреса о животу хришћанских светаца, а потом упоређивање података са валидним изворима.
 • Оспособити ученике за учење из различитих извора;
 • Прецизним истраживачким задацима оспособљавати ученике за самосталан рад;
 • Развијање способности самоорганизовања и самоодговорности. Заједно се дефинишу циљеви пројекта, бирају методе реализације, прикупљају информације, обезбеђују ресурси;
 • Ученици уче да истражују, претражују, бирају и користе информације;
 • Развијање социјалних и организаторних компетенција , стичу се умећа : занатска и рад на рачунару;
 • Развија се спремност за деловање и преузима одговорност;
 • Подстиче се активна улога ученика и нова улога наставника као организатора;
 • Повезује се  теоријско и практично знање ( учење и живот);

Методе и облици рада

- У оквиру пројектне наставе изабрали смо сарадничке методе – комбинацију елемената различитих метода : искуствене методе ( решавање проблема); методе изражавања и представљања; методе прикупљања података ;  методе анализе и интерпретације садржаја; истраживачке методе ; акционе методе ( кампања); методе подржане новим технологијама (претраживање, умрежавање , употреба веб-алата, промоција путем социјалних мрежа) . - Ове методе омогућавају да ученик  научи да користи Интернет као извор информација, али и да сами учествују у изради садржаја који ће бити постављен на Интернет.Такође, управо Интернет може да омогући друштвени маркетинг резултата нашег пројекта.  Друштвени маркетинг омогућава добробит циљне популације и друштва уопште.

Усаглашеност са наставним планом и програмом

 - Тема пројекта се уклапа у наставни план и програм српског језика и верске наставе, али се проширује и допуњује. У плану наставе српског језика за 6. разред предвиђена је обрада научнопопуларних и информативних текстова, избор три дела за обраду. Од понуђених изабрани су : Веселин Чајкановић: „Студије из српске религије и фолклора“ (избор), Петар Влаховић: „Србија – земља, људи, живот, обичаји“ (избор),  и Миле Недељковић: „Годишњи обичаји у Срба“ (избор). Из наставног плана и програма верске наставе проширује се предвиђена тема „Загледани у иконе“, разговор о православној иконографији по директној свези са хришћанским светитељима који се сликају на иконама и који се прослављају у оквиру крсне славе у породици. Услови за реализацију часова   - За реализацију часа користићемо дигиталну учионицу са интернет конекцијом, учионицу српског језика која има рачунар, пројектор и интернет конекцију, за симулацију прославе школске славе користићемо фискултурну салу која ће бити прилагођена сценском извођењу. Ученицима је за рад код куће потребан рачунар и интернет конекција. 

Задаци за ученикe

- Сви задаци су прецизно изложени у посебном упутству за ученике који се поставља у саму презентацију.  

Наставни материјали

- Наставни материјали, који су коришћени у припреми ових часова, налазе се у обрасцу ППТ презентације, а остали наставни материјали налазе се на сајту: „У славу крсној слави“ и у алату Лајв Биндерс.

3. Праћење и вредновање

Вредновање постигнућа ученика

- Опис вредновања рада ученика дат је у упутству за ученике које је уграђено у презентацију часова, вредновање се ради на оснvоу упитника, уграђених у сајт и на Фејсбук страници

Планирање даљих активности

- У кратком евалуционом упитнику након пројектне наставе, највећи број ученика је истакао стечена умећа у области електронске наставе и коришћењу веб-алата.  То је директни мотив да у наставу српског језика, пре свега, уведем  хибридно учење  као допуну редовној настави, за извођење дела ваннаставних активности и за припрему за такмичење у области српског језика. Хибридну наставу би ученици могли да користе и у приремној настави за завршни испит тако што би  код куће  могли да приступају наставном градиву, вежбају у креираним тестовима, видео-лекцијама и  проверавању нивоа свог знања. У плану нам је и да уведемо секцију креативног писања за коју бисмо могли да користимо одређене веб-алате, а да се та секција у целини изводи на Интернету. Стечена знања ученици могу користити и у другим предметима, тимском и групном раду уопште.

Коментари наставника

- Ово је моје прво искуство у руковођењу пројектном активношћу и морам да истакнем велико задовољство што је приведено крају. Током рада смо наилазили на многобројне тешкоће. Највећа се односила на поштовање рокова. Извођење је планирано током четири седмице, али смо рокове морали и померати, а као олакшавајућу околност у овом „преступу“ морам да наведем неискуство у оваквој наставној активности. Након спроведених активности, могу да закључим да смо изабрали веома захтеван и сложен пројекат, како у погледу саме теме, тако и у одабиру алата и самог концепта хибридне наставе, која је захтевала знатно већу самосталност ученика, од оне на коју су навикнути. Наставник је био ту као ментор у сваком тренутку и доста времена смо провели на Интернету решавајући проблеме и тражећи решења. Крајњи исход је да сам и ја много научио током ове пројектне активности. Веома је било тешко координисати активностима и временом које су ученици користили изван школе, али смо сваки слободни тренутак у школи  користили за договор. - Шта је најважније за успешан исход? Одговор гласи, по мојој процени, четири кључне ствари: мотивација, идеја, спремност на рад и веома јасно упутство за ученике. План мора бити прецизиран до најситније појединости и доступан ученицима на самом почетку пројекта. Идеја смо имали на претек, сналазили смо се у овладавању веб-алатима, али ,ипак, рад је текао споро. Могло би се рећи и да смо били систематични. - Као највећу добробит од спровођења овог типа наставе могу да наведем искуство, примењива знања, квалитетнију наставу, спремност за нове облике пројектних активности. Ученици су били активни ( уз ређе изузетке), стекли су и комуникативне способности, умеће тимског рада, виши степен разумевања садржаја и задовољство резултатом пројекта, што је код ученика изазвало ентузијазам и елан за нове активности. Сигурно је ова наставна активност захтевнија од свакодневне, захтева више времена, труда и рада, али је и степен постигнућа ученика на знатно вишем нивоу. Закључили смо да смо спремни за неке друге изазове.  

4. Референце

 

 • Недељковић, Миле: „Слава у Срба“ , Вук Караџић, Београд 1991.
 • Вук Стефановић Караџић: „ Живот и обичаји народа српског „,  Дигитална Народна библиотека  Србије :

http://scc.digital.bkp.nb.rs/document/S-II-0477

 • Јанковић, Момир: „Буквар словенске духовности“ , Аутор, Београд 2000.
 • Влаховић, Петар: „Србија, земља, народ, живот, обичаји“ , Стручна књига, Београд 2002.
 • Кулишић, Шпиро, Петровић. Ж, Петар: „Српски митолошки речник“, Нолит, 1970.
 • Монах Тадија: „Пролог“, Издање манастира Ћелија код Ваљева, Просвета, Београд, 1984.
 • Миљановић, Никола : Интернет у процесу организовања наставе и учења,                објављено у зборнику научних радова ТИО 2007, cnti.info/portal/
 • Партнер у учењу, електронски часопис за наставнике, http://pilcasopis.wordpress.com
 • Дељац,Саида: „Школски пројектни задаци“ ,Едупоинт
 • http://edupoint.carnet.hr/casopis/51/clanci/1.html
 • Ивић, И., Пешикан, А., Антић, С., Активно учење: приручник за примену метода активне наставе/учења, Институт за психологију, Београд, 2003.
 • Пројекат метода и проблемска настава подржана ИКТ, проф. Слободан Попов, објављено у зборнику научних радовa ТИО 2007, cnti.info/portal/
 • Пример пројекта у информатици : http://edupoint.carnet.hr/casopis/60/clanci/2
 • Љиљана Ћук : О креативности : http://www.ljiljanacuk.com/prolaz/prikazi/kreativnost/kreativnost.html
 • Електронски семинар : http://kursevi.skolskibibliotekari.edu.rs/course/view.php?id=19

Ostavite komentar

Objavljeno pod Kreativni kutak

Анализа приповетке “Деца” Иве Андрића у контексту теме : Насиље у свету деце и одраслих

Интегративна прирпема за час обухвата све садржаје као што су линкови ка садржајима на Интернету, слајд – презентацију два часа, аудио и видео садржаје. Први час је обрада дела. Хибридна настава је реализована самосталним радом ученика у веб-2 алатима у виду домаћих задатака, други час је радионица на тему насиља. Све референце и литература су наведене у припреми

Садржај двочаса

Ostavite komentar

Objavljeno pod Kreativni kutak

Сигурност деце на интернету

Сигурност деце на интернету

 

sigurnost-na-internetu-large

 

Ове, 2014. године по први пут је обележен Дан безбедности на интернету 11. februara. Постоје неки ризици употребе интернета и за одрасле и за децу. Веб сајт Уницефа је објавио документ са саветима школама, али и деци и родитељима . Интернет је донео многе могућности и предности као што су истраживање, едукација, комуникација, креативност, забава, дружење и Унеско данас наводи да је данас дигитална писменост важна као читање и писање. Са којим ризицима се деца могу сусрести на интернету? Могу да прате разне садржаје који могу имати штетне последице,  a to су : насилни , порнографски , расистички садржаји. Могу бити врбовани у контактима на интернету , узнемиравани, праћени, изложени дигиталном насиљу. Иако код нас још није устаљен систем финасијских трансакција, могуће је бити жртва преваре у вези са куповином неких производа, идентитет може бити украден и злоупотребљен, на рачунару могу бити инсталирани вируси. Наравно, као што дете може бити изложено узнемиравању на интернету, може бити и активни чинилац насиља и угрожавања туђе сигурности постављањем штетних садржаја, узнемиравањем других, хакерисањем профила на друштвеним мрежама , кршењем ауторских права, откривањем својих или туђих личних података непознатим особама итд.

 

Уницеф је објавио на свом сајту информације о електронском насиљу :

 

http://www.unicef.rs/files/kampanje/elektronsko-nasilje.pdf ( копирај линк и преузми брошуру)

 

И савете како се заштитити од насиља : ( преносим документ) –

 

 

Фер плеј  у новим медијима

 

Мобилни и интернет омогућавају ти да си увек у току и увек присутан свуда. Можеш брзо доћи до информација које ти требају, разговарати и забављати се са пријатељима, али и упознавати децу и младе из различитих делова света. Можеш да размењујеш мишљења с другима, играш игрице, пратиш новости и занимљивости.

Међутим, мобилни и интернет, упркос свим својим могућностима, ипак су само алати. Нажалост, постоје неки који користећи се овим алатима вређају и узнемиравају друге. У њиховим рукама мобилни и интернет претварају се у моћно оружје.

Неки то раде непромишљено, неки из форе и забаве, неки с намером да повреде или осрамоте, а неки злоупотребе могућности које ови алати дају. Па тако неки шаљу узнемиравајуће и претеће поруке, наговарају на одбацивање и мржњу, објављују тајне и неистине о другима. Неки подстичу друге да дају непријатне коментаре о онима које не воле јер желе да их осрамоте пред што већим бројем људи. Неки се лажно представљају да би преварили и искористили друге, а неки пак „проваљују“ у туђе мобилне, Facebook налоге, е-mailove или blogova и шаљу злобне коментаре и поруке о другима у туђе име. Све ово може да се догађа путем позива или sms поруке, путем е-maila, chat-а, bloga или других интернет страница, а назива се електронско насиље или злостављање.

 

Играј фер плеј и заштити се!

 • Не шаљи злонамерне sms или е-mail поруке. Пре него што кликнеш „Пошаљи“ запитај се како би се ти осећао да примиш ту поруку.
 • Пажљиво прочитај  sms и е-мail поруку пре него што је проследиш даље. Немој прослеђивати поруке које вређају и узнемиравају друге. Немој се укључивати у анкете, расправе и chat-ove који неког извргавују порузи, оцрњују или оговарају.
 • Не снимај и не прослеђуј фотографије и снимке које могу друге довести у неугодну ситуацију, осрамотити их или изложити исмевању и вређању других.
 • Заштити себе лозинком и пази коме је дајеш, јер пријатељи у неком тренутку могу постати непријатељи.
 • Не наводи личне информације, бројеве телефона и мобилног, адресу на којој живиш, име школе у коју идеш, места на која излазиш особама које не познајеш уживо. Кад пишеш о себи, пиши што уопштеније. Све што напишеш и објавиш у sms поруци или на интернету постаје јавно и доступно великом броју људи и више не можеш контролисати како ће други искористити твоје податке.
 • Не шаљи и не објављуј своје фотографије и фотографије својих пријатеља преко мобилног и интернета. Једном када пошаљеш или објавиш фотографију, над њом више немаш контролу, не знаш шта се даље с њом догађа. Уз мало вештине и с основним графичким програмима могуће су разне фотомонтаже.
 • Не стављај на интернет ништа што не би волео да виде твоји пријатељи и познаници, чак ни у е-mailu или sms поруци.
 • Ако ти неко пошаље злонамерну или претећу поруку мобилним или е-mailom, немој одговарати. Покажи је одраслој особи којој верујеш.
 • Неки одрасли и вршњаци лажно се представљају и претварају да су пријатељи јер их занимају слике сексуалног садржаја или имају сексуалне жеље и намере. Управо ради тога буди на опрезу, не само с информацијама и фотографијама које делиш, него и приликом упознавања с „on-line“ пријатељима. Подсети се да је све оно што знаш о том „пријатељу“ само оно што ти је та особа рекла ида ништа од тога не мора бити истина.
 • Ако желиш уживо да упознаш „on-line“ пријатеља, договори први сусрет на јавном месту, где има доста људи. Не налази се насамо с њим, већ поведи неколико пријатеља и пријатељица или одраслу особу којој верујеш.
 • Помози деци која доживљавају насиље путем sms-порука и интернета тако да им јасно кажеш да није у реду то што им се догађа и да видиш да им је тешко. Немој прикривати насиље и одмах обавести одрасле о томе шта се догађа.
 • Пре него што напишеш поруку, причу или објавиш фотографију, запитај се хоћеш ли тиме некога повредити. Немој чинити другима оно што не желиш да други чине теби.
 • Чувај себе и друге! Све што важи за чување података о теби, важи и за чување туђих.

Како сигурно водити интернет дневник/блог?

 

Blog је скраћеница од енглеске речи  weblog, што у дословном преводу значи „интернет дневник“. То је интернет страница на којој појединац или група људи бележе своја размишљања, ставове, размењују своја мишљења о одређеној теми. Може се лако и брзо створити и не захтева познавање неког специфичног рачунарског програма. Иако се сматрају неким обликом дневника, запамти да све што напишеш на blogu постаје јавно и доступно великом броју људи. Ако bloguješ, увек постоји шанса да неко пронађе твој blog и сазна твој стварни идентитет, а то могу бити управо људи за које најмање желиш и очекујеш да те пронађу.

Познавање могућности које блог нуди, а тиме и могућих опасности које се крију, омогућује ти да се заштитиш, сигурно блогујеш и уживаш у комуникацији с другима.

Опасности bloga су:

 • ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА – Ако објављујеш информације о себи и својој породици, то може навести особе с лошим намерама да покушају да успоставе контакт с тобом или твојом породицом.
 • ПРОФИЛИ – неке blog странице имају могућност објављивања профила, односно информација о аутору bloga, попут белешке о писцу, што је у облику линка доступно свим посетиоца bloga. Деца често уписују своје праве податке (име и презиме, број телефона, адресу школе, број банковног рачуна родитеља и слично) или објављују своје фотографије, несвесна опасности које то повлачи за собом.
 • НЕОДГОВАРАЈУЋИ САДРЖАЈИ – Претражујући blogove других људи, можеш наићи  на садржаје или расправе неприкладне за свој узраст.
 • НАСИЉЕ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА – Неки могу користити blogove као пут к насиљу или застрашивању друге деце.
 • НАЦИОНАЛНА, ВЕРСКА И РАСНА МРЖЊА – Неки се могу користити blogovima за подстицање мржње и вређање других због њихове националне, верске, расне или друге припадности.
 • ОБЈАВА НЕПОУЗДАНИХ ИНФОРМАЦИЈА – Као што свако може креирати страницу на интернету, тако свако може објавити непоуздане и нетачне податке о другима. Буди на опрезу и размисли о томе што си прочитао, написао или пронашао на blogovima. Не веруј свему што ту пише.

Како одржати приватност свог bloga:

 • Заштити blog лозинком и пази коме је дајеш јер пријатељи у неком тренутку могу постати непријатељи.
 • Не наводи у blogu личне и детаљне информације. Када пишеш о себи, пиши што уопштеније. Немој наводити где живиш, излазиш и слично јер свака лична информација може открити твој идентитет.
 • Не спомињи у blogu имена, адресе, бројеве телефона, школу, е-mail адресе и сличне информације. То су управо информације које траже одрасли са сексуалним намерама према деци, стога их избегавај. У замену, можеш да користиш надимак, али припази да не подсећа на твоје или нечије право име.
 • Не наводи у blogu ни информације о било коме кога познајеш, како не би могућег педофила навео/ла да, иако ти ниси заинтересован за „ћаскање“ с њим, можда твоја другарица јесте.
 • Не стављај своје фотографије и фотографије својих пријатеља у свој blog.
 • Не остављај  blog отворен, а рачунар без надзора јер би неко могао уписати нешто непожељно.
 • Не оговарај и не шири трачеве о својим пријатељима из разреда.
 • Пре него што напишеш поруку, причу или објавиш фотографију, запитај се хоћеш ли тиме некога повредити.

И у свету мобилних и интернета поштуј правила понашања као и у свакодневном животу. Немој чинити другима оно што не би хтео да други чине теби.

 

Пронађи се! („Google-uj se!“)

 

Посети страницу http://www.google.com и упиши своје име и презиме под знаковима навода (нпр. ,,Пера Перић“). Google ће пронаћи све интернет стране на којима се спомиње твоје име. На тај начин можеш открити да ли постоји нека web- starnica или blog о теби.
Исто уради са својим бројем мобилног, е-маil адресом, правом адресом и надимком на chat-u. Можда негде неко пише о теби и даје твоје податке, а да ти то и не знаш.
Покушај то да чиниш што чешће, а можеш да направиш и „Google Alert„, аларм који ће ти стизати на e-mail сваки пут кад и ако се на интернету појави страница на којој се спомиње твоје име.Сви заједно можемо мобилне и интернет учинити сигурнијим и допринети заустављању електронског насиља. Полиција, мобилни оператери и пружаоци интернет услуга помоћи ће у проналажењу оних који чине насиље.

ЗНАТЕ ЛИ С КИМ СЕ ДОПИСУЈЕТЕ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА И МОБИЛНОГ?

 

7 златних правила за сигурно четовање  и смс-дописивање

 

 

1. Никад немојте непознатим људима путем интернета или мобилног давати податке о себи, својој породици и пријатељима, не откривајте им своје презиме ни адресу, немојте рећи у коју школу идете, јер не можете знати какве су им намере. Важно је да им не шаљете своје фотографије, слике породице или пријатеља јер се оне могу на разне начине злоупотребити.

 

2. Имајте на уму да „непознати“ с којим се дописујете и који се представља као дечко од 15 година, може заправо бити мушкарац од 50 година и слати вам лажне податке о себи уз туђу фотографију.

 

3. Не примајте на поклон допуне за мобилни од непознатих јер ће они засигурно тражити нешто заузврат.

 

4. У дописивању мобилним или интернетом немојте писати ништа чега бисте се стидели ако то прочитају ваши пријатељи у школи или у комшилику, не шаљите фотографије које не бисте желели показати другима. Све што пошаљете злонамерна особа може искористити да вас уцењује, уз претње да ће то објавити на интернету, на улазу у вашу школи или зграду где станујете.

 

5. Ако вам неко шаље узнемиравајуће, претеће или простачке поруке на мобилни, свакако то реците родитељима или наставнику у кога имате поверења. Нисте ви криви због тога што вам прете и вређају вас. Затражите помоћ од родитеља чак и кад мислите да сте учинили нешто недопуштено.

 

6. Немојте избрисати с мобилног податке и фотографије које вам је неко послао јер ће помоћу њих полиција лакше пронаћи особу која вам прети.

 

7. Никад немојте ићи сами на састанак с особом коју сте упознали путем мобилног, на chat-u или путем bloga. Ако та особа инсистира да дођете без пратње, немојте ићи на такав састанак.

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ   И НАУКЕ

Сваки вид насиља на интернету можете пријавити на Нет патроли : http://www.netpatrola.rs/sr/faq.1.99.html

Овде ћете наћи и шта је говор мржње, како се откривају лични подаци, како их заштитити, како могу бити коришћени итд.

На сајту Кликни безбедно можете наћи читав низ упутстава како се заштитити на интернету ( кликнути на линк) http://www.kliknibezbedno.rs/latin/roditelji.html

 

Велики број информација на ову тему можете наћи на : http://pilcasopis.wordpress.com/

Snimak pozorišne predstave „Kako se bezbedno ponašati na internetu“ održane u februaru 2012 godine:

Ostavite komentar

Objavljeno pod Kreativni kutak

Преглед наставног градива српског језика и књижевности

upis_1

Завод за уџбенике, Београд је објавио Преглед наставног градива српског језика и књижевности од 5. до 8. разреда основне школе. Овде се налазе све што вам треба за завршни испит. 18118 – SRPSKI JEZIK Кликните на претходни линк и отворите документ.

Такође, овде се налазе и примери задатака према стандардима за полагање завршних испита. 18114 ZZ SRPSKI

Ostavite komentar

Objavljeno pod Kreativni kutak

Угледни час : Мали принц

По начелу : „Једна слика вреди хиљаду речи“ преносимо вам утиске са угледног часа из српског језика . Тема часа је био „Мали принц „ Антоана де Сент Егзиперија. Ученици су били сарадници на часу и то је био један пример часа проактивне наставе. Разговарали смо на тему метафоричности дела, симболичних порука и типова личности у делу. Место реализације је био кабинет српског језика у ОШ „Др Тихомир Остојић“ , користили смо монолошку, дијалошку, демонстративну и методу самосталне активности ученика. Користили смо мултимедијалне презентације дела у виду слајд презентације, одломака из радио-драме, ученичког паноа у виду ликовног рада који представља један од централних симбола дела : баобаб, представили како изгледа 3 д роман , а на овом наставничком блогу ученици се упућују да погледају снимак позоришне представе и цртаног филма. Погледајте неке од фотографија.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Изабрали смо представу Мали принц ученика гимназије „Јован Дучић “ из Добоја. Ученици ће пренети на часу своје импресије о представи.

Ostavite komentar

Objavljeno pod Zanimljivosti

Кабинет српског језика

uč- 2

Руковођени пројектом који тек треба да добије свој епилог ( „То што ствара то су руке“ ) , решили смо да преуредимо учионицу, без много материјалних средстава, помоћу онога што имамо – „штапа и канапа“ , под мојом „диригентском палицом“ , уз мноштво идеја , кренули смо да реновирамо учионицу са много детаља.

Пошто нам је био циљ да се утроши што мање новца, којег није ни било, одлучили смо да се ослонимо на људске ресурсе , волонтере и њихове вредне руке. Учионицу је прво окречио Миле Петошевић из Падеја . Даље учешће су имали ученици, мајстори у школи : чика Ферика, Карчика, Милутин, колеге : Јасна Анушић, Андреа Балинт, Марија Војновић те је изнад табле нацртан лик Вука Караџића , окачене су веома старе гусле, поњаве и Вукова поука ученицима , са леве стране се налази пергамент са пером и мастилом и документом на глагољици те све изгледа овако :

Слика

Са десне стране крај табле, Миле Петошевић нам је направио сто за компјутер, који су украсили стара тиква, аранжмани пољског цвећа – рад Аните Пењин из Падеја и Ане Толић из Чоке. Изнад се налази дрво које представња индоевропску породицу језика, а гране – келтске, романске, германске и словенске језике :

Слика

Слика

Клупе и столице су префарбане , а насликали смо и друго дрво које представља систем српског језика у три нивоа : фонетском, морфолошком и синтаксичком, панои у облику лишћа су дело наших ученика, пано на вратима представља поделу књижевности на родове и врсте, а на самом дрвету се налази мудра сова коју је направио наш ученик Вања Миладинов у форми 3 д оригами облика :

Слика

Слика

Крај дрвета – језичког система се налази кутак за ученике нижег разреда са дугом, облацима и сунцем, облаци су искориштени као табла за качење цртежа и дечијих радова , а ормари у зачељу учионице су префарбани, између њих је огромни цртеж храма Светог Саве са иконом у дрвету Светог Саве и сликама Светог саве, Његоша и Доситеја Обрадовића и мноштвом цвећа које је дар родитеља наших ученика :

Слика

Стара скулптура Вука Караџића је добила ново – рестаурирано постоље и тренутно на том зиду ученици цртају графите:

Слика

Слика

Надам се да Вам се допада наш кабинет који ће имати и много других детаља – пре свега рукотворина.

6 komentara

Objavljeno pod Kreativni kutak

Animirani crtani film „Mali princ“

Crtani film na temu čuvenog romana Antoana de Sent Egziperija. Titl se uključuje klikom na opciju CAPTION ( CC)

1 komentar

19. novembra 2013. · 16:24

Dečije predstave – Pokondirena tikva, 2010.

2010. u realizaciji predstave Pokondirena tikva učestvovali su Vanja Šević, Živko Roknić, Vojislav Grbin, Jasmina Grbin i Nevena Jarić. Evo nekih starih fotografija IMG_7156IMG_7158IMG_7159IMG_7160

Ostavite komentar

Objavljeno pod Kreativni kutak

Kako odgovoriti na temu školskog sastava?

Kako odgovoriti na temu školskog sastava ?

Слика

Na prvi pogled odgovor može delovati suvišno, ali praksa to demantuje. Uvek tražite pojašnjenje o čemu tačno treba pisati, proverite svoju pretpostavku. Ukoliko je tema :  „Lude godine“  ili neka druga fraza u čije značenje niste sigurni, proverite njeno značenje pa ćete uočiti da ne treba pisati o svojim nestašlucima u petoj godini, već o periodu puberteta tokom kojeg dete prolazi kroz brojne psihičke i fizičke promene. Ukoliko je tema:  „Ja mislim drugačije“,  ne treba da opisujete bilo koje svoje mišljenje već upravo ono po kojem se razlikujete od svojih vršnjaka, u čemu se ne slažete sa njima, svojim roditeljima ili odraslima. Bitno je uočiti TU RAZLIKU!

Iz svoje prakse sam zaključio da treba da dajem uopštenije teme, zbog rada sa učenicima različitih mogućnosti. To otvara širi izbor te dopušta i jednostavan odgovor na temu, ali i originalan pristup temi. Ukoliko je deskriptivna tema u pitanju npr. “ Zima u mom kraju“ , učenik može odgovoriti na temu po šablonu – stereotipno , ali i kreativno. Tema deluje dosadno , ali ona razvija literarnu deskripciju ( sposobnost opisivanja sveta koji opažamo) i dopušta kreativni pristup koji uvek zahtevam. Budite drugačiji i zanimljivi. Na svaku temu se može biti zanimljiv. Kako? Budite iskreni i umesto ponavljanja fraza o lepoti zime, priznajte i svoju mrzovolju u zimska jutra, lokve bara i blata, a onda kao kontrast opišite neki lep prizor. Uvek budite iskreni,   na svaku temu odgovarajte što iskrenije. Foliranje se uvek oseti.

Uvek dovedite u vezu opis sa svojim osećanjima jer je naš doživljaj nečega najvažniji, a onda to pretočite u reči. Podrazumeva se da su osećanja uvek drugačija. Tuga, depresija, radost, sreća  – u kontrastima je način da se bude zanimljiv. Izaberite zanimljive detalje.  Da ptice lete na jug ste naučili još u prvom razredu i čemu to ponavljanje, ali slika npr. inja na četinaru koji gledate kroz prozor svoje sobe može biti vrlo zanimljiva. Igrajte se rečima.

                 Rad je uvek individualni,  izrazite SEBE, a ne nekog drugog. Nastavićemo temu. Za domaći zadatak će svaki učenik dobiti jednu deskriptivnu temu i pokušaće da napiše originalan  i kreativan sastav koji će odgovoriti na temu. Najbolji zadatak će biti objavljen na blogu.

2 komentara

Objavljeno pod pisano izražavanje, Pisano izražavanje